นายก อบจ.ขอนแก่น  

  

 

   

 

ตราประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า  ขาว  เหลือง

สีฟ้า หมายถึง ความสงบสุข ความมีสมาธิ ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส

สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี

 

ปรัชญาโรงเรียน

"เสียสละ  มุ่งมั่น สร้างสรรค์  รับผิดชอบ"

 

คำขวัญของโรงเรียน

"ปฏิบัติดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

 

คติธรรมของโรงเรียน

"สุปฏิปทา วาจนโต เสยโย"  หมายถึง  "แบบอย่างที่ดี  มีคุณค่ายิ่งกว่าคำสอน"

 

อักษรย่อโรงเรียน

พ.ว.พ.

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยอป่า

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเฟื่องฟ้า

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน