โรงเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคม
190 หมู่ 10  ตำบลโคกสูง  
อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  40250
โทร. : 043-421141
แฟ็กซ์ :  043-421141
อีเมล :
เว็บไซต์ : http://www.phuwat.ac.th

 

 

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน