ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตร…

  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา …

  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเ…

  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (180,600) (กรวิช…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรี…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรงเรี…

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการให้บริการสารสนเทศ(กิจกรรมติดตั้ง…

  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ขอ…

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

   

Facebook Page

   

ข่าวการศึกษา

   
   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

 

   

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

ราคาน้ำมัน