• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนพูว…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคมประจา…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โดยวิธีเฉพา…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพ…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเร…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,830)

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ