• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามโครงการพัฒน…

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ ด…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสุนทรีภาพด้านศิลปะ ดนตรี …

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000)

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรีย…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙๓…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนยากจน (2)

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนยากจน

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ