• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับจ้างตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพ…

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจ…

 4. งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโร…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีเ…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบร…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการให้บริการสารสนเทศ โดยวิธีเฉพา…

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ …

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ