• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,830)

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรี…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของอ…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา) โดยวิธีเ…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรร…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา(กิจกรรมวั…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน …

 9. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนพูวัดพิทยาคม…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ