• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดฯ โดยว…

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโรงเรียนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะ…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารโรง…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับจ้างตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพ…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่…

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉ…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจ…

 8. งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารของโร…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรีย…

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ตามโครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบร…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ