ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  1. กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผ…

  2. กาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นผ…

  3. ประกาศโรงเรียนพูวัดพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒ…

  4. ประกาศโรงเรียนพูวัดพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒ…

  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน…

  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน…

  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตรวจเชค พร้อมแก้ไข Fiber Optic Up link …

  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โดยวิธีเฉ…

  9. ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างกำแพง คสล. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนปีการศ…

   

ข่าวการศึกษา

   

Facebook Page

   

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ