• มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • มอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
 • งานบุญบั้งไฟ ตำบลโคกสูง ประจำปี 2561
   

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจนปีการศ…

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ…

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน(เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉ…

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน ดนตรี กีฬา…

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน ดนตรี กีฬา…

 6. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียน…

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาองค์กร และระบบบริหารของโร…

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมช…

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการพัฒนาความสามารถในความคิดของนั…

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน ปีงบป…

   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

   

Login Form  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ